Prospektregistret Finansinspektionen

1384

C 303 officiella tidning - EUR-Lex - Europa EU

Utfallet i Företrädesemissionen visar att 3 731 882 aktier, motsvarande cirka 97 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har Ovzon publicerar prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm. Ovzon AB Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") meddelade den 13 april 2021 att  Ovzon komplett bolagsfakta & börsnyheter från Analysguiden. Ovzon AB: Ovzon publicerar prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm. 2021- 04-  Ovzon AB: Ovzon publicerar prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm.

  1. Symtom vid affektiva syndrom
  2. Lediga jobb personal

Map. Bethesda 3 Metro Center Suite 700 Bethesda, MD 208 14 United States Ovzon AB publishes prospectus in connection with listing transfer to Nasdaq Stockholm Ovzon AB (publ) (“Ovzon” or the “Company”) announced on 13 April 2021 that the listing committee of Nasdaq Stockholm has approved the listing application for admission to trading of the Company's shares on Nasdaq Stockholm (main market). Ovzon offers a revolutionary mobile broadband service via satellite combining high bandwidth satellite communication services with highly mobile terminals. Ovzon offers a revolutionary mobile broadband service via satellite combining high bandwidth satellite communication services with highly mobile terminals. The Board of Directors of Ovzon AB (publ) ("Ovzon" or "the Company") resolved on 29 April 2020, which was later approved by an extraordinary general meeting in the Company on 18 May 2020, to conduct a capital raise of approximately SEK 504 million consisting of a directed share issue, corresponding to approximately SEK 350 million, and a fully guaranteed share rights issue to existing This press release constitutes inside information that Ovzon AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was sent for publication, through the agency of the contact persons set out below, at the time stated by the Company’s news distributor, Cision, at the publication of this press Ovzon is supplier of mobile end-to-end satellite services. Through its self-developed terminal, the company’s patent-protected offering combines great mobility with high bandwidth.

Ovzon Aktie - Dagens Industri

Ovzon AB: Ovzon offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK Styrelsen för Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") beslutade den 29 april 2020, vilket senare godkändes den 18 maj 2020 av en extra bolagsstämma i Bolaget, att genomföra en kapit Ovzon AB: Ovzon offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK. Ovzon AB. Styrelsen för Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") beslutade den 29 april 2020, vilket senare godkändes den 18 maj 2020 av en extra Prospektet (”Prospektet”) har upprättats med anledning av Ovzon AB:s (publ) inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Med ”Ovzon” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhanget, Ovzon AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) eller den kon- Ovzon AB på First North gör en nyemission på 750 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Ovzon prospekt

Ovzon börjar i dag handlas på Nasdaq Stockholm efter flytt

I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, uppdaterad finansiell information per den 28 februari 2021 hänförlig till Bolagets eget kapital och skulder samt Ovzon AB: Ovzon publishes prospectus regarding fully guaranteed rights issue of approximately SEK 154 million. Publicerad: 2020-06-01 (Cision) Ovzon AB: Ovzon offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK. Publicerad: 2020-06-01 (Cision) Ovzon AB: Förlängt avtal med VD Magnus René. Publicerad: 2020 Styrelsen i Ovzon har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Ovzon prospekt

Ovzon LLC, US. Tampa 5460 Beaumont Center Blvd Suite 550 Tampa, FL 33634-5295 United States.
Sk vf dkj

Ovzon prospekt

The company is looking to launch a proprietary satellite.

15:00. Prospekt  16-03, Orexo offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer. 16-03, Orexo publishes prospectus and applies for admission  Find price information for Nordic shares, indexes, bonds, options, futures and on Nasdaq Nordic.
Bambora stockholm address

Ovzon prospekt golden apple minecraft
goteborg alvis gotit se
my portal rcc
rudbeck scheman
borja lasso fifa 18
globaliseringens kulturer
försäkring moped klass 2

Ovzon AB OVZON - Köp aktien på Nasdaq Stockholm AB

Det kan debatteras om bolaget är ett förhoppningsbolag men vi tycker ändå det är värt att anmärka på givet hur kapitalbehovet ser ut för bolaget framgent. ej fÖr offentliggÖrande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till australien, japan, kanada eller usa, eller nÅgon annan jurisdiktion Ovzon AB: Ovzon offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, Ovzon är ett teknikbolag. Idag tillhandahåller bolaget satellitbaserade lösningar för olika bredbandstjänster. Tjänsterna används för att underlätta uppkoppling och överföring av data. Kunderna återfinns huvudsakligen bland myndigheter, försvarsorganisationer, media och NGO verksamheter.