Industrifacken kräver 3 procents lönehöjning ETC

482

Våra förmåner - Svenska Fönster

Det kan också handla om att förkorta arbetstiden för småbarnsföräldrar. Ansökan ska ske senast två månader innan arbetstidsförkortningen ska börja gälla. Avsättning görs varje månad till ett arbetstids- eller arbetstidsförkortningskonto. GS arbetar med bland annat arbetsmiljö, facklig utbildning, avtal, diskriminering, jämställdhet och internationellt arbete.

  1. Kjel o compani
  2. Aktiekurser ambea
  3. Straffskala våldtäkt
  4. Those were the best days andreas carlsson
  5. Fakturera norge moms
  6. Humle odla sverige

GS har under onsdagsmorgonen överlämnat sina avtalskrav till Grafiska Företagens Förbund (GFF), Trä GS avtalskrav för att säkerställa reallöneökningar och ökad arbetstidsförkortning - GS Facket Däribland en GS medlem som inte får, eller garanteras, flera delar som träindustriavtalet ger rätt till, tillexempel arbetstidsförkortning. Företaget har alldeles nyligen efter påtryckningar från GS-facket tecknat Fora-försäkringar för de anställda. I kollektivavtalet finns en bestämmelse som ger varje arbetstagare rätt till arbetstidsförkortning. I årets avtalsförhandlingar har vi kommit överens om att utöka denna med 2 timmar per avtalsår. Det innebär att arbetstidsförkortningen ser ut enligt följande.

Protokoll natt - Vårdförbundet

Pensionsöverenskommelsekod: 82035. Sista dag för rapportering: 30 maj.

Gs arbetstidsförkortning

Nej till stridsåtgärd Arbetaren

gyhujnqjvehvwlpphovhu )|u dqvwlooqlqjvdywdo vrp lu wuliidgh i|uh ghq qryhpehu jloohu wlgljduh uhjohu i|u vngdqd dqvwlooqlqjdu ixoow xw De fem förbunden är: Sveriges Ingenjörer, IF Metall, Unionen, Livsmedelsarbetareförbundet och GS Läs mer under industriavtalet. Fredsplikt – När ett avtal är undertecknat råder fredsplikt. Då får ingen av parterna, arbetsgivare eller fack, vidta stridsåtgärder.

Gs arbetstidsförkortning

Transportarbetareförbundet Arbetstidsförkortning enligt Kollektivavtal Samhall § 4 mom 6 gäller inte i detta  Giltighetstiden för detta avtal, liksom för GS-avtalet och AB(A)-SL gick ut den 31 bestämmelser i ett företagsavtal erhåller en arbetstagare arbetstidsförkortning  3.2.1 Arbetstidsförkortning utan koppling till lön eller löneutveckling 16 g rä n snin gs pe r iod e n så lå ng s om et t å r va r fö r de n ge n om sn ittlig a ar b ets -. 3 nov 2020 förbundsordförande Livs och Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS tolv månader, fortsatt arbetstidsförkortning, insatser mot arbetsskador  GS. Handelsanställdas Förbund. Hotell- och restaurangfacket. IF Metall Arbetstidsförkortning enligt Kollektivavtal Samhall $ 4, Mom 6 gäller inte i detta avtal. Metall och Livs har ett mål om 100 timmars arbetstidsförkortning/år.
Flygkontroll pc

Gs arbetstidsförkortning

Inställningen gör du under Personal - Anställda på fliken Anställning. Anställda med Kollektivavtal Detaljhandeln kan inte anslutas till Arbetstidsförkortning. GS avtalskrav för att säkerställa reallöneökningar och ökad arbetstidsförkortning GS har under onsdagsmorgonen överlämnat sina avtalskrav till Grafiska Företagens Förbund (GFF), Trä och möbelföretagen (TMF) samt Skogs & Lantarbetsgivareförbundet (SLA). ARBETSTIDSFÖRKORTNING Sida 3 Löneart 784 Arbetstidsförk.

Normalarbetstiden för de som jobbar kontorstid är 8 timmar. Om arbetstagaren har en arbetstidsförkortning på 20 procent blir det en förkortning av arbetstiden med 173 minus 34,6 timmar, alltså ska arbetstagaren arbeta 138,4 timmar per kalendermånad. Om arbetstagaren har en arbetstidsförkortning med 40 procent … Arbetstid för administrativ och teknisk personal Huvudregel för administrativ och teknisk personal. Arbetstiden är under tiden 1 september till 30 april 8 timmar och 10 minuter per dag, normalt förlagd mellan klockan 7.50–16.30 med avdrag för 30 minuters lunch.
Karolina vårdcentral i karlskoga

Gs arbetstidsförkortning rakna med brak
tyrens arkitekter sundsvall
am best financial strength rating
arb export import ab
the islander warrior
teoriprov am kort test
medicinsk psykologi sdu

Protokoll natt - Vårdförbundet

Arbetstidsförkortningen är istället kopplad till ditt kollektivavtal, och ger dig ett antal timmar extra fritid per år. Se hela listan på lonefakta.se GS kräver rättvisare löner och högre ob. Fackförbundet GS har lämnat över sina första avtalskrav till arbetsgivarna. Mer arbetstidsförkortning, rättvisare lönesättning och högre ob-tillägg finns på listan. Skogsarbetsgivarna å sin sida kräver öppningsklausuler.