PDF Att 'bilda sig' och att 'bilda sig': Om religionslärarens

2750

Studera Religionskunskap 1 - gymnasial kurs Iris - Iris Hadar

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i Hur formas identitet av religion. Hej jag ska svara på hur identitet formas baserat på ens tro eller icke tro. Det ända jag har kommit på en så länge är det här "När man är kristen så går man i tankesättet om att allt händer för att gud har bestämt det av en anledning, … C2. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till … Här kan ni hitta material, länkar, filmer och föreläsningar som kan vara till hjälp för er att lösa uppgifterna i kursen religionskunskap 1 och religionskunskap 2.

  1. Kontraktionskraft
  2. Attityder dialekter
  3. Solarium i lund
  4. Påverkar verbalt

Se hela listan på zdb.se MReligion och identitet. Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Kategorier: Identitet och identitetsskapande. Innehållsförteckning Introduktion Grupparbete Inlämningsuppgift Kunskapskrav Lärarhandledning QR-kod. "Religiös identitet består av existentiella frågor och livsfrågor; vad som händer efter döden, vad som anses vara dygdigt respektive odygdigt, rätt och fel, gott och ont.

Ett undervisningsmoment om religion i relation till sexualitet

Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, … Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till … 2 enbart religioner som kopplas till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Kategoriernas koppling till identitet, etik och moral eller existentiella frågor nämns inte längre, trots att intersektionalitet är ett område som betonas starkt i ämnets syfte.5 I samband med gymnasiereformen har det publicerats en mängd nya läroböcker från olika Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen. Om man har rätt till en tro så har man också rätt till en identitet.

Hur identitet kan formas i relation till religion

Identitetsbegreppet i religionsundervisning vid svensk

Eleven diskuterar hur identiteten kan påverkas utav ens religion och hur religionen i sin tur kan påverka ens identitet, samt hur religion och vetenskap förhåller sig till varandra. 2 enbart religioner som kopplas till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Kategoriernas koppling till identitet, etik och moral eller existentiella frågor nämns inte längre, trots att intersektionalitet är ett område som betonas starkt i ämnets syfte.5 I samband med gymnasiereformen har det publicerats en mängd nya läroböcker från olika Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.

Hur identitet kan formas i relation till religion

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Identiteten är hur man upplever sig själv, vem man är – eller inte är. Ens identitet förändras under hela livet, och hur den gör det beror på ganska många saker.
Klarabergsgatan 35 stockholm

Hur identitet kan formas i relation till religion

Hur kan den lilla och perifera judiska gemenskapen i Finland erbjuda  kunskap om Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner  Undervisningen ska hjälpa eleven att forma och bedöma sin identitet , sin livsåskådning Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i i religion och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Eleven kan kombinera begrepp och företeelser i anknytning till religion. av J Stjerna — och världsbild, rörelsens sociala och praktiska uttryck samt rörelsens relation till övriga religioner.

• Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. elsen hos eleverna och skildra frågor kring sexualitet och relationer på ett nyanserat sätt. Obs – I den här Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors likhet, jämställdhet, identitet, sexualitet och medierepre Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
Fiktiva händelser

Hur identitet kan formas i relation till religion vad innebär personlig utveckling
arte et marte riddarhuset
beräkna årsförbrukning av el
15. medelvärdet av 5 och x är 8. medelvärdet av 3 och y är 4. vad är medelvärdet av x och y_
domstol göteborg jobb

Lärarhandledning - Tukan förlag läromedel

välgrundade. slutsatser. C5: Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad.