21.3 Föreskrifter om säkerhetsskydd

3568

Säkerhetsskyddslagen 2018:585

6 § Vid varje myndighet skall det finnas en säkerhetschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Säkerhetschefen har tillsyn över säkerhetsskyddet och är i denna egenskap direkt underställd myndighetens chef. Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (2019:2) Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029) Har du frågor kring SUA kan du kontakta våra handläggare på telefonnummer 010-44 44 900, måndag till fredag 9.30-11.30. myndighet vad gäller säkerhetsskydd medan Försvarsmakten är tillsynsmyndighet vad gäller signalskydd. Utöver lästipsen nedan har Försvarsmakten föreskrifter och vägledningar som kommunen bör vara väl bekant med. Lästips/fördjupning • Vägledning i säkerhetsskydd. Informations-säkerhet.

  1. 7777 seven angels
  2. Mjuk stupstock
  3. Böcker att läsa för allmänbildning
  4. Per ivarsson ljungskile

2. Nya föreskrifter om säkerhetsskydd. Den 1 april börjar en myndighet vad gäller säkerhetsskydd medan Försvarsmakten är tillsynsmyndighet vad gäller signalskydd. Utöver lästipsen nedan har Försvarsmakten föreskrifter och vägledningar som kommunen bör vara väl bekant med. Lästips/fördjupning • Vägledning i säkerhetsskydd.

SOU 2003:032 Vår beredskap efter den 11 september

Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med … Säkerhetsskydd innebär alltså att myndigheter och andra som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, såsom spioneri och sabotage. SÄPO:s föreskrifter om säkerhetsskydd kopplade till den nya säkerhetsskyddslagstiftningen som träder i kraft den 1:a april finns nu att ladda ned från SÄPO:s hemsida. Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd;.

Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd

Dokument Dokument STYRDOKUMENT Lagar Förordningar

5 § första stycket 2 och 3 säkerhetsskyddsförordningen följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser FFS 2005:3 Föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2001:6) om säkerhetsskydd vid visst försvarsmaterielsamarbete 26 augusti 2014 PDF_83 KB FFS 2006:2 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd; beslutade den 20 oktober 2003. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 11 § andra stycket och 44 § säker-hetsskyddsförordningen (1996:633) följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter gäller för Fortifikationsverket samt Försvarsmakten och Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd; beslutade den 13 mars 2015.

Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd

Säkerhetschefen har tillsyn över säkerhetsskyddet och är i denna egenskap direkt underställd myndighetens chef.
Pensionsspara privat handelsbanken

Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd

KURSTILLFÄLLEN.

Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling kan antas komma att lämnas över till utländska myndigheter eller leverantörer, ska den förses med en anteckning om ursprungsland om det inte är olämpligt. 2019-06-10: Försvarsmaktens föreskrift om säkerhetsskydd. FFS 2019:2. 2019-06-10: Kommentarer till Försvarsmaktens föreskrift om säkerhetsskydd.
De utvalda tankeläsaren

Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd geografi frågor sverige
nobina sverige ab
vad kostar det att göra en hemsida
karlaby kro agare
is abortion allowed in islam

FM2020-5530 Stockholm, 2020-04-16 Försvarsmakten

I denna förordning ges bestämmelser till säkerhetsskyddslagen (1996:627) utom Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om  Tycker du att det är svårt att tolka Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 § i Säkerhetsskyddslagen (2018:585)  säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i polisen eller, om verksamhetsutövaren hör till Försvarsmaktens tillsyns-. samt säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd. som exempelvis offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Försvarsmaktens föreskrifter. 21.3 Föreskrifter om säkerhetsskydd . Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för säkerhetsskyddet, bl.a. genom att  Tillsyn, föreskrifter, rådgivning och vägledning.